ihale-soru-cevap-logo.png

" şartlarını " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2009 Tutanak No : 39672 Tutanak Tarihi : 25.11.2014 TEMYİZ KURULU KARARI …………………………. Başsavcılık karşılamasında sorumluluk yönünden özetle; temyiz dilekçesinde; öncelikle temyiz edilen maddelerin tümü bakımından ilgilinin, yalnızca ödemeye esas hakediş belgelerinde imzasının bulunduğ << Devamını Oku>> [778]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istekliler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın sunulması ve isteklilerin işyerinin ... ili merkezinde olması şartlarının getirildiği, istekli F... Akaryakıt Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında söz konusu belge sunulmakla birlikte, isteklinin işyerinin ... ili merkezinde bulunmadığı, bu itibarla buna ilişkin yeterlik kriterinin karşılanmadığı, istekli tarafından bahse konu kriterin karşılanmasına yönelik olarak ... il merkezinde << Devamını Oku>> [641]