ihale-soru-cevap-logo.png

" şekil " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince E:2013/2400 esas sayısıyla görülmekte olan davada; anılan Daire, “…4734 sayılı Kanun'da belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olan Kamu ihale Kurumu'nun karar organı olarak görev yapan Kurul'da görüşülecek konulara ilişkin gündem belirleme yetkisinin kural olarak Başkan'a ait olduğu; bu şekilde belirlenen toplantı gündeminde yer alan konuların [&he << Devamını Oku>> [376]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, teklifleri ekinde ve aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları mümkün olmadığından ve daha detaylı verilerle itiraz etmesine normal koşullarda olanak bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddialarının esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. << Devamını Oku>> [395]