Soyut iddia niteliğinde olduğu gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesi hukuka uygun mudur?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, teklifleri ekinde ve aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları mümkün olmadığından ve daha detaylı verilerle itiraz etmesine normal koşullarda olanak bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddialarının esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 07.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/84784 ihale kayıt numaralı “Kütahya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak E…e Demiryolu Ray Sistemleri Mak. Müh. İnş. Madencilik Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. – S…ler Taah. Yapı İnş. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 25.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 04.01.2016 tarih ve 316 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 03.03.2016 tarihli ve 2016/UY.I-718 sayılı karar ile; “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı E…e Demiryolu Ray Sistemleri Mak. Müh. İnş. Madencilik Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. – S…ler Taah. Yapı İnş. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 28.06.2016 tarihli ve E:2016/1473, K: 2016/2111 sayılı kararında, “…Dava dosyasının incelenmesinden; davacılar itirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklifleri sınır değerin altında olan Z-A İnşaat Taah. Turizm San. veTic. Ltd. Şti. ve Taşlar Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarının aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun bulunduğu, aşırı düşük açıklaması uygun bulunan isteklilerin ihale konusu işi teklif edilen bedellerle gerçekleştirebilmelerinin mümkün olmadığı ve anılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olarak yeniden incelenmesi gerektiği iddialarının başvurunun soyut iddia niteliğinde olduğu gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşmaktadır.

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, teklifleri ekinde ve aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları mümkün olmadığından ve daha detaylı verilerle itiraz etmesine normal koşullarda olanak bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddialarının esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap