ihale-soru-cevap-logo.png

" şenleri " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan istekliye 17.02.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında “… birim fiyat teklif mektubu eki olan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan; aşağıda belirtilen iş kalemleri bu işte ihale komisyonunca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler olarak belirlenmiştir.  İş kalemlerini oluşturan bileşenler: Zorunlu mali sorumluluk sigortası ve kasko sigortası gideri Motorlu taşıtlar vergisi gideri Periyodik bakım, onarım, a << Devamını Oku>> [25]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu ihalede İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemeleri ve birim fiyat teklif cetvelinin bir arada değerlendirilmesinde ihale konusu işin yukarıda belirtilen birçok maliyet kaleminden oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte idarenin 01.04.2016 tarihli ve 1137 sayılı aşırı düşük teklif sorgu yazısında önemli teklif bileşenleri belirlenmeksizin İdari Şartname ve Teknik Şartname hükümlerine atıfta bulunarak ihale konusu işin tamamını kapsayacak şekilde aşırı düşük teklif açıklamasında b << Devamını Oku>> [1382]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece sorgulama yapılacak isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazılarında önemli teklif bileşenleri belirtilmeksizin yazılı açıklama istenildiği anlaşılmakta olup anılan hususun mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, idare tarafından önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. << Devamını Oku>> [777]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık ihale ile Hizmet alımı ihalesine çıktık. Sınır değer altındakileri sorguladık; a-Birim teklif fiyatında verilen ilk fiyat aynı kalmak şartıyla ,açıklama yapılan teklif bileşenleri birbirinden farklı olabilir mi? b-Verilen ilk birim teklif fiyatından sorgulama sonucu verilen yeni fiyat düşük olabilir mi? Yoksa İlk verilen Birim Teklif Fiyatı hiç bir şekilde değiştirilemez mi? Yasal dayanaklarıyla birlikte […] << Devamını Oku>> [593]