Hizmet alımı ihalesinde aşırı düşük sorgulamada açıklama yapılan teklif bileşenleri birbirinden farklı olabilir mi?

Yayın Tarih: 05.10.2015 03:10
Özet

Açık ihale ile Hizmet alımı ihalesine çıktık. Sınır değer altındakileri sorguladık; a-Birim teklif fiyatında verilen ilk fiyat aynı kalmak şartıyla ,açıklama yapılan teklif bileşenleri birbirinden farklı olabilir mi? b-Verilen ilk birim teklif fiyatından sorgulama sonucu verilen yeni fiyat düşük olabilir mi? Yoksa İlk verilen Birim Teklif Fiyatı hiç bir şekilde değiştirilemez mi? Yasal dayanaklarıyla birlikte […]


Açık ihale ile Hizmet alımı ihalesine çıktık. Sınır değer altındakileri sorguladık; a-Birim teklif fiyatında verilen ilk fiyat aynı kalmak şartıyla ,açıklama yapılan teklif bileşenleri birbirinden farklı olabilir mi? b-Verilen ilk birim teklif fiyatından sorgulama sonucu verilen yeni fiyat düşük olabilir mi? Yoksa İlk verilen Birim Teklif Fiyatı hiç bir şekilde değiştirilemez mi? Yasal dayanaklarıyla birlikte yanıtlarsanız şükranlarımı sunarım.


Cevabımız

Aşırı düşük sorgulama, idare tarafından aşırı düşük olduğu tespit edilen  tekliflerin, idare tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istendiği bir sorgulama biçimidir. Tabi aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur.  Hizmet alımı ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.2. maddesinde belirtilen yöntemler kullanılarak açıklanması gerekmektedir. Dolayısıyla idarenin belirlediği teklif bileşenleri dışında açıklama yapılması söz konusu değildir.

4734'ün 30'uncu maddesinin son fıkrasında belirtilen, "verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez." hükmü gereğince aşırı düşük sorgulama sonucu isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde teklif ettiği  fiyatın/ birim fiyatın zeyilname düzenlenmesi hali hariç değiştirilmesi mümkün değildir.

Kolay Gelsin.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap