ihale-soru-cevap-logo.png

" şerhinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin sunmuş olduğu imza sirküleri örneğinin taşıdığı “işbu örneğin ilgilisi tarafından ibraz edilen aslına uygunluğunu onaylarım” şerhinin, söz konusu belgenin aslının notere sunularak örneğin tasdik ettirildiği anlamına geldiği ve bu anlamda nitelik olarak uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [614]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale işlem dosyası kapsamında, başvuru sahibi isteklinin pilot ortağı Ok... Müh. ve İnş. A.Ş.’nin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu, “genel kurul toplantı ve müzakere defteri” üzerinde yapılan incelemede evrak üzerinde, T.C Ankara 17. Noterliğinin 29.08.2014 tarihli ve 12431 nolu, 17.09.2014 tarihli ve 13180 nolu ile 17.02.2015 tarihli ve 02795 nolu 3 adet noter onayı bulunduğu ve yine evrak üzerine 2 adet “aslına uygundur suret” şerhinin bulunduğu görülmüş olup, noterliğin ilgili Kanun v << Devamını Oku>> [1310]