ihale-soru-cevap-logo.png

" şikâyetinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.01.2011 tarih ve E:2008/1234, K:2011/141 sayılı kararında, “…Uyuşmazlığın çözümü için davacı şirketin şikâyetinin hangi işlem ile reddedildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Dosya içeriğinden, gerek Mahkeme'nin gerekse de Kamu İhale Kurumu'nun şikâyetin reddi olarak 10.09.2004 tarihli işlemi kabul ettikleri görülmektedir. Oysa 10.09.2004 tarihli işlemin içeriğine bakıldığında bu iş << Devamını Oku>> [356]