ihale-soru-cevap-logo.png

" şirketi " ile Etiketlenmiş İçerikler


Her ne kadar başvuru sahibi tarafından “M... Okunakol’un şirket adına teklif sunma yetkisinin bulunmadığı, imza yetkisinin şirket müdürü olan B... Ş...r Okunakol’a ait olduğu” iddia edilmekteyse de yapılan incelemede birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin Bülent Şakir Okunakol tarafından imzalandığı, ancak M... Okunakol’un şirketi münferiden temsil ve ilzam yetkisinin bulunduğu, şirket adına taahhüt vermeye, borçlandırıcı işlem yapmaya ve sözleşmeler imzalamaya yetkili olduğu, örneğin Ç...r << Devamını Oku>> [52]


Her ne kadar başvuru sahibi tarafından “M... Okunakol’un şirket adına teklif sunma yetkisinin bulunmadığı, imza yetkisinin şirket müdürü olan B... Ş...r Okunakol’a ait olduğu” iddia edilmekteyse de yapılan incelemede birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin Bülent Şakir Okunakol tarafından imzalandığı, ancak M... Okunakol’un şirketi münferiden temsil ve ilzam yetkisinin bulunduğu, şirket adına taahhüt vermeye, borçlandırıcı işlem yapmaya ve sözleşmeler imzalamaya yetkili olduğu, örneğin Ç...r << Devamını Oku>> [292]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

696 KHK ile 375 nolu kararnamenin 24. maddesi ile Belediye şirketinde çalışan personelin Belediyenin iş konusuna giren dış görevlendirilmesi ile ilgili Harcırah ödemesini Belediye bütçesinden mi yoksa Belediye Şirketinden mi ödenmeli? Belediye şirketinden ödenecek ise Belediye ye kesilen Hakediş faturasına ilave edilmesi gerekir mi? << Devamını Oku>> [188]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sermaye şirketi niteliğindeki davacı şirketin, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi hakkında yasaklama kararı bulunması halinde bu durumun davacı şirket açısından bağlayıcı olacağı, hakkında yasaklama kararı bulunan Ramazan K...rt adlı kişinin davacı şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı, davalı idarece belirtildiği üzere adı geçen kişinin şirketi temsile yetkili yönetim kurulu üyesi olsa dahi 4734 sayılı Yasanın 58. maddesinde öngörülen koşulun << Devamını Oku>> [420]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Diğer yandan başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda yapılan incelemede, G...ence Tur. İnş. Taş. Eml. İl. Sis. İth. İhr. ve Sig. Ar. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin ortağı olan Nejdet Ç...ır için Kamu İhale Kurumu yasaklılık sorgulama modülü üzerinden yapılan sorgulamada, anılan kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 05.07.2012’de açılmış olan davanın 15.07.2016 tarihi itibariyle son bulduğu ve yasaklılık kayıt durumunun pasif olarak yer aldığı görüldüğünden ihale tarihi itibariyle hakkında aç << Devamını Oku>> [1107]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İlgili KHK'ya istinaden belediye işçisi olarak çalışan şoför personelin il dışında görevlendirilmesi nedeniyle (yine şoför olarak görev tanımı dahilinde) harcırah almaya hak kazanabilir mi? << Devamını Oku>> [639]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

696 sayılı khk ile kadroya geçişi yapılan çalışanların geçiş yaptıkları şirketle yapılan sözleşme neticesinde damga vergisi kesintisi yapılacak mı herhangi bir istisna var mı? << Devamını Oku>> [1185]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sermaye şirketi olması halinde sermayenin den fazla hisseye sahip ortaklar deyiminden ne anlamalıyım? iki ortak sermaye payları = += ise ikisisinin mi Yoksa direkt tek şahıs +1 veya tek şirket +1 hisseye sahip olanın mı yasaklılık teyidi alınmalı << Devamını Oku>> [224]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Mrb! Hocam halen devam etmekte olan ihalelerde personel alımına dayalı değil ama personel var ve belediyemize ait şirket de var. Bu İş görenlerin şirket bünyesine alınması mı gerek veya alınmadı ise halen şirket bünyesinde çalıştırabilir miyiz? Hocam bir de İş Eksilişi verdiğimiz firma kabul etmeyip, sözleşmenin feshini isteyebilir mi? ÇOK TŞK. << Devamını Oku>> [464]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saygıdeğer Hocam; Şirket ortağının terör örgütünden dolayı tutukluluğu halinde sözleşme feshedilir mi? başlıklı soru mu sanırım yanlış ifade etmişim. Benim öğrenmek istediğim şu; İhalemize istekli olarak katılan bir firmaya ihale edildi.ve sözleşme imzalandı. İşe başlanıldı. Ancak bu şirket ortaklarından biri terör örgütünden dolayı tutuklandı. (ortak girişim olarak ihaleye katılınmadı.) tüzel kişilik olarak ihaleye katıldılar. Bu [&hel << Devamını Oku>> [1812]