ihale-soru-cevap-logo.png

" şirketler " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkemece 2531 sayılı Kanun’da, kamu görevinden ayrılanların ayrıldıkları kurumun ihalelerine 3 yıl süre ile katılamayacakları öngörülmekle birlikte bu kişilerin hissedarı oldukları şirketler için bir yasaklamaya yer verilmediğinden bahisle davacı ortak girişimin ihaleye katılmasında bir engel bulunmadığı belirtilmekte ise de; dava konusu ihalede, davacılar tarafından Remzi A...ç’e ait iş deneyim belgesi sunulduğundan, bu kişiye ait iş deneyim belgesi sunulması 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesind << Devamını Oku>> [391]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan “…İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin ortak oldukları şirketlerin, sermaye paylarına bakılmaksızın idarelerin ihalelerine katılması mümkündür…” açıklama gereğince, B.. Bursa İns. Kay. Taah. << Devamını Oku>> [2343]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad kolay gelsin, Şirketler topluluğu içinde yer alan herhangi iki şirket, bir ihaleye teklif vermek için kendi aralarında bahsi geçen ihale için ortaklık kurabilirler mi. << Devamını Oku>> [509]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye iştirak eden firmanın teklifini imzalayan vekilin yasaklı olması durumunda hem vekil hem de firma yasaklanıyor. Burada hem fikiriz fakat devamına yapılan araştıma neticesinde; İhaleye teklif veren firma ile ortaklık durumu bulunmayan, ancak vekaleten teklifi imzalayan yani vekilin 0 sahibi olduğu tespit edilen bir firma ortaya çıkıyor bu durumda vekaleten teklifi imzalayan şahsın firması da […] << Devamını Oku>> [569]