ihale-soru-cevap-logo.png

" sonuçlandırılabilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.III-57 Sayılı Kararında: İnceleme konusu ihalede E… Turizm Tekstil İnşaat Sanayi Kuyumculuk Hayvancılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin ihale konusu işe yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunun sonuçlanması beklenilmeden, teklifi geçerli olarak kabul edilen diğer isteklilerden ikinci fiyat teklifi alınması suretiyle sunulan ikinci teklif fiyatlarının açıklandığı, bu durumda başvuru sahibi isteklinin […] << Devamını Oku>> [564]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2012/UH.I-3635 Sayılı Kararında: Bahse konu ihalede idarenin 4 firmayı ihaleye davet ettiği ve bu davet edilen firmalardan 2’sinin ihale dokümanını satın alarak ihaleye teklif verdiği, başvuru sahibinin geçici teminat mektubu süresinin yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak yeterli bulunan diğer istekliden son teklifi alınarak ihalenin sonuçlandırılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından ba << Devamını Oku>> [574]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.III-2555 Sayılı Kararında: 18.02.2013 tarihinde ilanı yapılan ve 02.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalede yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine 21.05.2013 tarihli ve 2013/UM.II-2206 sayılı kararı ile ihalenin 1, 2 ve 4’üncü kısımlarının iptal edildiği, ancak Kurul kararına karşı açılan dava sonucunda Mahkeme tarafından Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar veril << Devamını Oku>> [578]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.III-2555 Sayılı Kararında: 18.02.2013 tarihinde ilanı yapılan ve 02.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalede yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine 21.05.2013 tarihli ve 2013/UM.II-2206 sayılı kararı ile ihalenin 1, 2 ve 4’üncü kısımlarının iptal edildiği, ancak Kurul kararına karşı açılan dava sonucunda Mahkeme tarafından Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar veril << Devamını Oku>> [570]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Pazarlık usulünde son teklif tutarının ilk fiyattan yüksek olması durumunda ilk fiyat teklifi esas alınarak ihale sonuçlandırılabilir mi? << Devamını Oku>> [474]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısımlı yapılan mal alımı ihalesinde yaklaşık maliyet vb. belirlendikten sonra firmalardan teklifler alındı ve tekliflerin yaklaşık maliyetin üstünde tekliflerin olduğu görüldü. -Yaklaşık maliyetin güncellenip yeniden oluşturulması ve ihalenin eldeki tekliflere göre sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur? Bu konu ile alakalı herhangi bir karar vb. var mıdır? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [426]