Birden fazla kısmı olan ihalenin bazı kısımları iptal edilip iptal edilmeyen kısımları için ihale sonuçlandırılabilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.III-2555 Sayılı Kararında: 18.02.2013 tarihinde ilanı yapılan ve 02.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalede yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine 21.05.2013 tarihli ve 2013/UM.II-2206 sayılı kararı ile ihalenin 1, 2 ve 4’üncü kısımlarının iptal edildiği, ancak Kurul kararına karşı açılan dava sonucunda Mahkeme tarafından Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği ve […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.III-2555 Sayılı Kararında:

18.02.2013 tarihinde ilanı yapılan ve 02.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalede yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine 21.05.2013 tarihli ve 2013/UM.II-2206 sayılı kararı ile ihalenin 1, 2 ve 4’üncü kısımlarının iptal edildiği, ancak Kurul kararına karşı açılan dava sonucunda Mahkeme tarafından Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği ve bu karar doğrultusunda 16.04.2014 tarihli ve 2014/MK-183 sayılı karar ile iptal kararlarının kaldırılarak itirazen şikâyet başvurularının reddine karar verildiği, 30.05.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 2 ve 4’üncü kısımlarının iptaline karar verildiği, iptal gerekçisinin ise cihaz ihtiyaçlarının belirlenmesi esnasında kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması adına yeni düzenleme ve çalışmaların yapılması, alım süreç ve adetlerin yeniden değerlendirilmesi olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

İhtiyaçların tespiti noktasında takdir yetkisinin ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarelere ait olduğu, idare tarafından günün şartları ve ihtiyaç miktarları da dikkate alınarak alım miktarının belirlenmesi ve ihale dokümanının bu bilgiler ışığında hazırlanması gerekmektedir. Uyuşmazlığa konu ihaleye ait alım miktarlarının belirlenmiş olduğu tarih ile ihaleye yapılan itirazlar sonucu gelinen noktada verilen karar tarihi arasında bir yıldan fazla bir sürenin olduğu, bu süre zarfında idarenin ihtiyaçlarının değişmesinin ihtimal dahilinde olduğu bu nedenle idare tarafından kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına alım süreç ve adetlerinin yeniden değerlendirilmesi gayesiyle ihalenin iptal edilmesi kararının idarenin takdir yetkisi ve sorumluluğu kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

İdarenin iptal gerekçeleri dikkate alınarak yapılan sınırlı inceleme neticesinde, ihale kararının ve ihtiyaçların tespit edildiği tarih ile gelinen aşamada geçen süre zarfında cihaz adetlerinin ve niteliklerinin değişmesinin muhtemel olduğu, cihaz ihtiyaçlarının belirlenmesi esnasında kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması adına yeni düzenleme ve çalışmaların yapılması, alım süreç ve adetlerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla ihalenin iptal edilmesi kararının idarenin takdirinde olduğu anlaşıldığından itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap