ihale-soru-cevap-logo.png

" sorgulamasına " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu ihaleye mal alımı ihalesi olarak çıkıldığı, iş kalemlerinin de mal alımından oluştuğu ve mal alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasının nasıl belgelendirileceğine ilişkin bir düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer almadığı, aynı zamanda bahse konu iş kalemlerine ilişkin de idarenin aşırı düşük teklif sorgu yazısında bu iş kalemlerinde isteklinin nasıl açıklama yapacağına ve/veya belgelendireceğine ilişkin bir açıklamanın da bulunmadığı, bu çerçevede aşırı düşük teklif << Devamını Oku>> [770]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.III-2919 Sayılı Kararında: İhalenin ilk ilanının yayınlandığı 02.06.2014 tarihi itibarı ile yürürlükte olan ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince yapılan inceleme neticesinde, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet işi olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına yönelik aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan << Devamını Oku>> [552]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı şirket tarafından ihaleye teklif verildiği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt verildiği tarihte hukuken geçerliliği bulunmayan tarifenin esas alındığı, ihale konusu işin ihtiyaçlara uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için teklif tarihinde geçerli olan tarife kullanılarak teklif verilmesi ve açıklama yapılması gerektiği, davacı şirketin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu i << Devamını Oku>> [433]