ihale-soru-cevap-logo.png

" soyut " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, teklifleri ekinde ve aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları mümkün olmadığından ve daha detaylı verilerle itiraz etmesine normal koşullarda olanak bulunmadığından itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddialarının esasının incelenmesi gerekirken şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. << Devamını Oku>> [395]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından “Ç...rı Tur. Ltd. Şti.-Mesnevi Tur. Taş. Ltd. Şti.-Yeni N...il Taş. Tur. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Ç...nkaya Tur. Taş. Ltd. Şti.-Bir D...yaTur. Ltd. Şti.-Bartunç Tur. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sunması zorunlu olduğu belgeleri tam ve eksiksiz olarak sunmadığı, mali kriterlerin tekrar değerlendirilerek incelenmesi gerektiği” iddia edilmekle birlikte, söz konusu isteklilerin sunulması zorunlu olan belgelerin hangi belgeler olduğuna ilişkin somut bir bilginin << Devamını Oku>> [445]