ihale-soru-cevap-logo.png

" sürecine " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; dava konusu ihaleye istekli olarak katılan ve değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin ihale sürecinde ve ihale işlemlerinde istekli sıfatına haiz olduğu ve itiraz ve itirazen şikâyet dilekçelerinde ileri sürdüğü iddiaların ihale sürecine ve ihale üzerinde kalan isteklinin yeterliliğine ilişkin olduğu dikkate alındığında itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanununun 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddine dair dava konusu Kamu İhale << Devamını Oku>> [505]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale sürecine ilişkin olarak ön mali kontrol incelemesinde tespit edilen hata nedeniyle ihale kararına uygun görüş verilmediği gerekçesiyle, ihale komisyonunun mevcut kararı düzelterek değiştirme işleminin 25.10.2010 tarihli ve 2010/DK.D-162 sayılı karar çerçevesinde mevzuata uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [1416]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anahtar teslim götürü bedel bir iş fesh edilirse kesin hesabını yani son hakedişini fesih sürecine girmeden önce o işin kontrollüğünü yapan kişi mi düzenler yoksa fesih komisyonunda yer alan personel mi düzenler << Devamını Oku>> [460]