ihale-soru-cevap-logo.png

" Sürekli " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşmenin imzalandığı tarihin 01.07.2015 olduğu, sözleşmenin 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olduğu, ancak teklif dosyası kapsamında bu işe ilişkin sunulan ilk faturanın tarihinin 31.01.2017 olduğu (sözleşme tarihinden 19 ay sonra) görülmüştür. Söz konusu sözleşmeye konu işin süreklilik arz eden bir iş olduğu dikkate alındığında, fatura tarihleri ile sözleşmedeki ödemeye ilişkin madde arasın << Devamını Oku>> [283]


SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ TAKVİMİ << Devamını Oku>> [525]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bilindiği üzere taşeron şirket çalışanları 02.04.2018 tarihinde 696 sayılı KHK.ile sürekli işçi (4-D) kadrolarına geçişi sağlandı. 4734 sayılı ihale kanununun 22/D Mal ve Hizmet muayene komisyonunda görevlendirilmesi yapılabilir mi ve mali açıdan % oranları nelerdir ? İkinci bir sorum ise Sürekli işçi Gider Tahakkuk Birimi için Asil sorumlu olarak görevlendirilmesi yapılabilir mi ? İlginiz için […] << Devamını Oku>> [314]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında yüklenici firmada çalışmakta iken 375 sayılı KHK eklenen geçici 23 üncü madde uyarınca kamu kurumuna işçi olarak geçen personelin memuriyet mahalli dışında kurumun başka bir birimine atanması halinde sürekli görev yolluğu ödenir mi?Teşekkür ediyorum. << Devamını Oku>> [574]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Genel bütçeye dahil kurumuz.Hizmet alımı işlerini Destek Hizmetleri Daire Bşk.^lıkları yada İdari Mali İşler Dairesi tarafından yapılmaktaydı. Bilindiği üzere Nisan 2018^den itibaren 657 4/d statüsünde sürekli işçi kadrolarına geçişleri olacak.Bu işlerle iştigal eden bir çok kurumda işçi ücretlerinin, SGK işlemlerinin hizmet alınan birim tarafından mı ? yoksa Kadro ve özlük işlerine bakan İnsan Kaynakları tarafından [&hel << Devamını Oku>> [166]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yeni çıkan khk ye göre merkezi bütçe kurumlarda araç kiralama ihalesi kapsamında şoför olarak çalışan işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçer mi? << Devamını Oku>> [905]