ihale-soru-cevap-logo.png

" Süreli " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Taraflar arasında 365 gün süreli sözleşme imzalandığı ve sözleşme süresi dolduktan sonra da fiilen satış ilişkisinin devam ettiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık, sözleşme süresi dolduktan sonra satılan elektrik enerjisine satış tarihindeki rayiç bedelin mi yoksa süresi biten sözleşmede kararlaştırılan satış bedelinin mi uygulanacağı yönünde toplanmaktadır. Sözleşmede süre bittikten sonra aynı şartlarla uzayacağına dair bir hüküm bulunmadığından süreli olan sözleşmenin süre doldukt << Devamını Oku>> [378]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kanunun ikincil mevzuatı oluşturan Tip İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.b.2 maddesinde “… ( d ) fıkrasında vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,” istenilmektedir. Yazımızda limited şirketlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 623ncü […] << Devamını Oku>> [3555]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı işinde iş deneyim olarak özel sektöre yapılan 10.01.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsayan 300.000,TL lik sözleşme sunulmuş. ancak 30.10.2018 son sunulan fatura rakamı ile sözleşmedeki tutar tamamlanmıştır. söz konusu işin süresi devam ediyor kabul edilirmi? yoksa sözleşmede kabul tarihi bulunmadığından son fatura tarihi baz alınarak iş bitirme kabul edilrmi? teşekkürler << Devamını Oku>> [422]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşçi ile imzalanan belirsiz süreli iş sözleşmesinde belirtilen deneme süresi bitiminde tekrar işçi ile idare arasında belirsiz süreli sözleşme imzalanması gerekir mi ? Teşekür ediyorum. << Devamını Oku>> [546]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam öncelikle saygılar. Parttime Kısmi Süreli Personel Çalıştırılması ihalelesi gerçekleştirmiş ve sözleşme imzalama aşamasında süre beklemekteydik şuan bu iş için sözleşmeyi imzalamamız doğru olacak mı?(2018 yılı için toplamda 15000 saat süreli personel çalıştırılması düşünülmekteydi) << Devamını Oku>> [659]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araç kiralama ihalesinde ihale 1 yıldan fazla olduğu zaman aşırı düşük sorgulamada MTV önemli bir bilesen ise hesaplaması nasıl yapılır? (örneğin sigorta hesaplamaları için TÜİK'teki aralık ayının oranında göre hesaplanıyor.) MTV'yi neye göre hesaplayacağız 12 ay üzeri ihalede? << Devamını Oku>> [459]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Okulumuza doğrudan temin ile mal alımı (sebze, et, tavuk) yapmak istiyoruz. Doğrudan teminde süreli alımlarda sözleşme yapma zorunluluğu olduğunu biliyoruz. Ancak burada süreli alım tabirinden anlaşılan belirli bir süre içinde malın alınması mıdır? Yani sebzeyi, et veya tavuğu 6 ay içinde peyderpey alacağımızı var sayarsak bu durum süreli alım mıdır ve sözleşme yapmamız gerekir mi? […] << Devamını Oku>> [836]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

bir yapım işinde, şirket adına teklif veren mühendis iş deneyim belgesi olarak , kendi mühendislik diplomasını sunuyor. mühendis şirketteki ortaklık oranı 0 ve şirkette geçen ortaklık süresi bir yıldan kısa süreli, bu durumda mühendislik diploması şirket adına iş deneyim belgesi olarak sunması geçerli olur mu. << Devamını Oku>> [842]