ihale-soru-cevap-logo.png

" süresine " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacılar tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazetelerinde, anılan kişinin tüzel kişilikteki görev süresine ilişkin gerekli bilgilerin yer aldığı görüldüğünden Yönetmelik'te belirtilen anahtar teknik personelin görev süresine ilişkin olarak ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgelerden herhangi birinin sunulmamasının esasa etkili olmadığı; öte yandan ticaret sicil gazetelerinde yer alan bilgilerin y << Devamını Oku>> [423]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-2517Sayılı Kararında: İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminat mektubunun geçerlilik süre sonu 15.06.2012 olup, bu tarihten 30 gün geriye doğru gidilerek tespit edilecek olan tarihin, (16.05.2012) anılan isteklinin teklifinin hüküm ve sonuç doğurabileceği son gün olarak kabul edilmesi gerekmektedir. İhtilafa konu duruma bu yönüyle bakıldığında, teminat mektubu sürelerinin uzatılmamış olması << Devamını Oku>> [511]