ihale-soru-cevap-logo.png

" sureti " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

D...bank A.Ş. Ümraniye Ticari Merkez Şubesi tarafından düzenlenen banka referans mektubunun fotokopisinin, aynı bankanın bir başka şubesince “aslı gibidir” şerhi düşülerek iki yetkilisi tarafından imzalanmış suretinin sunulmuş olması durumunun, idarece isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi olarak görülmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [1310]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Birim fiyat üzerinden ihalesi yapılan bir hizmet alımında , Uygulama yönetmeliğinin 65.5. ^^ Geçici teminat mektubu hariç aday ve isteklilerce verilen teklif ve başvuru belgeleri ihale sonuçlandıktan sonra aday veya isteklinin talebi üzerine ,asıl veya noter onaylı suret belgelerin idarece onaylı suretinin işlem dosyasında muhafaza edilmek şartı ile asılları iade edilebilecektir.^^ denilmekte Sorum ise ihalede […] << Devamını Oku>> [737]