ihale-soru-cevap-logo.png

" taahhütte " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-448 Sayılı Kararında: Götürü bedel teklif mektubunun içeriği, teklif fiyatla birlikte bir taahhütname şeklinde düzenlenmiş olup, 3 üncü maddesinde yer alan; “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ederiz.” şeklindeki […] << Devamını Oku>> [430]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.III-1431 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunma halinde teminatın gelir kaydı ile ilgili bir yaptırım öngörülmediğinden, ayrıca aynı Kanun’un 10’uncu maddesinde ise gerçeğe aykırı taahhütte bulunanların geçici teminatının gelir kaydedileceği açıkça düzenlendiğinden; teklif mektubunda 4734 sayılı Kanun’un 17’nci madd << Devamını Oku>> [475]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam. yapım işinde (, gerçek kişiye belediye sınırı dışında yapılan yapılar için) işin yapı denetimi veya kontrolünü kim yaptı ise belgeyi o kurum düzenliyor. aynı durum hizmet alımlarında var mı dır? Merhaba hocam. yapım işinde (gerçek kişiye belediye sınırı dışında yapılan yapılar için) işin yapı denetimi veya kontrolünü kim yaptı ise belgeyi o kurum […] << Devamını Oku>> [683]