Gerçeğe aykırı taahhütte bulunan isteklinin geçici teminat mektubunun irat kaydedilmesi gerekli midir?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-448 Sayılı Kararında: Götürü bedel teklif mektubunun içeriği, teklif fiyatla birlikte bir taahhütname şeklinde düzenlenmiş olup, 3 üncü maddesinde yer alan; “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ederiz.” şeklindeki […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-448 Sayılı Kararında:

Götürü bedel teklif mektubunun içeriği, teklif fiyatla birlikte bir taahhütname şeklinde düzenlenmiş olup, 3 üncü maddesinde yer alan; “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ederiz.” şeklindeki ifade ile de 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendileri veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermedikleri beyan edilmek suretiyle taahhütte bulunulmuştur. Ancak buna rağmen hem … hem de …  adına …tarafından imzalanmış götürü bedel teklif mektubu ile teklif verilmiştir. Kanunun yukarıya aktarılan hükmü gereğince götürü bedel teklif mektubu ile gerçeğe aykırı taahhütte bulunulduğundan anılan isteklinin geçici teminat mektubunun da irat kaydedilmesi gerekmektedir. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap