ihale-soru-cevap-logo.png

" tamamlanmış " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9. maddesinde, "Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz" ve aynı Kanunun 61. maddesinde, "Bu Kanunun uygulanmasında g << Devamını Oku>> [1608]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından 23.07.2007 tarih ve Esas No:2007/8075 sayılı kararı ile         “…        4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 6.maddesinin 3. fıkrasındaki düzenleme ile ihale komisyonlarına, ihale günü gelmeden önce ihale dokümanı ve ihale işlem dosyası hakkında bilgi sahibi olmak, ilan metni ve ihale dokümanlarında tekliflerin […] << Devamını Oku>> [459]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 SK^nuna göre satış ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan ihaleye davet edilen ancak doküman satın almayan ve teklif vermeyen ihaleden bir hafta sonra bir firma bazı gerekçeler ileri sürerek ihalenin iptal edilmesi için dilekçe verebilir mi? Teşekkür ediyorum. << Devamını Oku>> [247]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar hocam geçici kabul tamamlanmış bir ihalede sözleşme sırasında verilen kesin teminatın geçici kabul-kesin kabul arasındaki 1 yıllık süreden az olduğu fark edildiğinde yükleniciden kesin teminatın süresinin uzatması mı istenir? Yoksa farklı bir uygulama mı yapılır? Şimdiden teşekkürler hocam.. << Devamını Oku>> [464]