Geçici kabulü tamamlanmış ihalede kesin teminat süresinin uzatılması

Yayın Tarih: 28.01.2016 09:01
Özet

Merhabalar hocam geçici kabul tamamlanmış bir ihalede sözleşme sırasında verilen kesin teminatın geçici kabul-kesin kabul arasındaki 1 yıllık süreden az olduğu fark edildiğinde yükleniciden kesin teminatın süresinin uzatması mı istenir? Yoksa farklı bir uygulama mı yapılır? Şimdiden teşekkürler hocam..


Merhabalar hocam geçici kabul tamamlanmış bir ihalede sözleşme sırasında verilen kesin teminatın geçici kabul-kesin kabul arasındaki 1 yıllık süreden az olduğu fark edildiğinde yükleniciden kesin teminatın süresinin uzatması mı istenir? Yoksa farklı bir uygulama mı yapılır? Şimdiden teşekkürler hocam..


Üst Konuları: Geçici Kabul

Benzer Yazılar

Cevabımız

Konuyla ilgili mevzuat

4735/madde 13.Kesin teminat ve ek kesin teminatların geri verilmesi

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların;

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı

b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı,

Yükleniciye iade edilir.

Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

Sizin işinizde; Geçici kabulde yarısı geri verilir, eğer kalan yarısı kesin kabul için gerekli süreyi karşılamayacağı saptandı ise teminat süresi uzatılabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap