ihale-soru-cevap-logo.png

" tamamlatılması " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.07.2013 tarihli ve E:2013/217, K:2013/1989 sayılı kararı ile “… maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilk sayfası ile imzalı ve kaşeli olan üçüncü sayfası arasında herhangi bir çelişkili bilgiye yer verilmediği, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ile Fırat Ltd. Şti.den alınan teklif mektubunun birbiriyle uyumlu olduğu hususları dikkate alındığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağının teklife ilişkin […] << Devamını Oku>> [370]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.11.2012 tarih ve E:2012/2050, K:2012/3240 sayılı Kararında; “… Davacı şirket tarafından sunulan ihale teklif dosyasının aslının idareden istenilerek Kamu İhale Kurumu tarafından incelenmesi neticesinde, idarece gönderilen istekli tarafından sunulduğu anlaşılan teklif dosyasında yer alan söz konusu uygunluk belgelerinin fotokopi olduğu, belgelerin asılları olmadığı ya da belgelerin aslına uygunluğunun noterce onaylanmış olmadığı veya […] << Devamını Oku>> [414]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalelerde fotokopi olarak sunulan belgeler geçerli kabul edilmediğinden bu fotokopi belgelerin asıllarının veya noter onaylı suretlerinin tamamlatılması işlemi bilgi tamamlatılması kapsamında düşünülemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [695]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfı içerisinde sunulması gerekirken sunulmayan iş deneyimini gösteren belgelerin sonradan tamamlatılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [417]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; Hizmet alımı işi iş deneyim belgesi sunan firma, belgeyi e imzalı vermesi halinde geçerli kabul edilir mi?yoksa tamamlatılması gereken bilgi niteliğinde mi değerlendirilir? << Devamını Oku>> [252]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hakkında bilgi verebilir misiniz? << Devamını Oku>> [2527]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hakkında bilgi verebilir misiniz? << Devamını Oku>> [1662]