ihale-soru-cevap-logo.png

" Tanımının " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 7.5.’inci maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesinin sunmasının zorunlu tutulduğu ancak aynı Şartname’nin 7.6.’ncı maddesinde benzer işe ilişkin olarak bir belirlemenin yapılmayıp yalnızca anılan Şartname’nin 7.5.1’inci maddesindeki düzenlemenin aynen aktarıldığı, ihale dokümanı düzenlemelerinin mevcut haliyle kesinleştiği anlaşıldığından ihalede sunulacak iş deneyim belgelerinin konusunun sadece ihale konusu işe << Devamını Oku>> [687]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Yazımızın konusunu, idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması tanımından ne anlaşılması gerektiğinin Kamu İhale Kurumu tarafından verilen […] << Devamını Oku>> [4728]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Deniz İş Kanununa göre gemi adamı (personel) hizmeti, ihale yoluyla alınacak olup, benzer iş tanımı "Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü personel hizmeti alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir." şeklinde belirlenmiştir. Bu şekilde benzer iş tanımının (ihalenin rekabete açılması için) tüm personel hizmet alım işleri olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Veya benzer iş […] << Devamını Oku>> [225]