ihale-soru-cevap-logo.png

" tarifenin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2011 tarih ve E:2011/2960, K:2011/5520 sayılı kararı ile; “…Kamu ihale mevzuatı gereğince, isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifelerine dayandırarak kamu kurumunun resmi tarifesinde yer alan fiyat teklif etmeleri durumunda, bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapmalarına gerek bulunmadığı, […] << Devamını Oku>> [341]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı şirket tarafından ihaleye teklif verildiği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt verildiği tarihte hukuken geçerliliği bulunmayan tarifenin esas alındığı, ihale konusu işin ihtiyaçlara uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için teklif tarihinde geçerli olan tarife kullanılarak teklif verilmesi ve açıklama yapılması gerektiği, davacı şirketin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu i << Devamını Oku>> [372]