ihale-soru-cevap-logo.png

" tarihin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; yukarıda yer verilen açıklamalar ve tespitler uyarınca, geçici kabulü yapılmış işlerde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az ’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması şartının dava konusu olayda aranacağının açık olduğu, bu doğrultuda, ihalede sunulan iş denetleme belgesine konu işin geçici kabul tarihinin 29.09.2003 tarihi ve ihale ilan ta << Devamını Oku>> [572]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümlerinden, yapım işlerinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleştirilmiş olan işlerin ihalelere katılımda mesleki ve teknik yeterliği gösteren belgeler olarak kabul edileceğinin genel kural olarak benimsendiği, Diğer taraftan, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinin (d) bendinde, devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bede << Devamını Oku>> [1287]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan hükümleri doğrultusunda devam eden işlerde ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde yüklenici iş durum belgesi alınabileceği, aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı << Devamını Oku>> [824]