ihale-soru-cevap-logo.png

" Tasarısında " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kesin teminat alınmasının sebebi ve amacı taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kes << Devamını Oku>> [69]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde mevzuata uygun olarak sınırının getirildiği anlaşılmıştır. Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesindeki cezaların oran yerine miktar olarak öngörülmesinin mevzuata uyumlu olmadığı anlaşılmakla birlikte, idarece belirlenen yaklaşık maliyetin 18.893.535,50 TL, ihaleye verilen iki teklifin ise 17.756.118,50 TL ve 18.303.839,00 TL olduğu, mevcut işin niteliği ve kapsamı gereği, yükümlülüğe aykırı şekilde işçi veya araç bulundurulmaması veya uygun araç << Devamını Oku>> [1130]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın yürürlük tarihinin 29.11.2013 olduğu, inceleme konusu ihalenin ilan tarihinin ise 03.09.2014 tarihi olduğu dikkate alındığında, ihale dokümanında yer alan fiyat farkına ilişkin düzenlemenin ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmadığı anlaşılmıştır. Diğer yandan mevcut doküman düzenlemeleri çerçevesinde teklif verecek isteklilerin tekliflerini yürürlükteki mev << Devamını Oku>> [701]