ihale-soru-cevap-logo.png

" taşıdığı " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık konusu olayda, davalı idare tarafından davacının sınır değerin altında teklif veren isteklilerin açıklamalarının yetersiz olduğuna dair somut gerekçe sunmadığını ileri sürmüş ise de, yukarıda yer verilen mevzuat hükmünde de belirtildiği üzere gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaların kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu verilerle itiraz etmesine zaten normal koşull << Devamını Oku>> [974]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar: 38198 Tarih: 07.01.2014 917 s.ilamın 1(b) bendi ile, demirbaş eşya niteliği taşımasına ve piyasadan temini mümkün olmasına rağmen % 25 müteahhit karı eklenerek yeni birim fiyat oluşturulması ve bedelinin müteahhide ödenmesi nedeniyle 86.288,30 TL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde özetle; 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 9. maddesinde Yaklaşık maliyet ve keşif bedeli nasıl belirleneceği […] << Devamını Oku>> [687]