ihale-soru-cevap-logo.png

" taşıyan " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Adaylar tarafından sunulan belgelerin, mevzuattaki sunuluş şekline uygun olması için öncelikle aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh taşıyan suretinin sunulması ayrıca yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin tercümelerinin, Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması gerekmekte olup yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda tercüme belgelerinin ekinde sunulan yabancı dild << Devamını Oku>> [1062]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İçeriğinde banka referans mektubunda olması gereken tüm bilgileri ihtiva eden ve banka referans mektubunu düzenleyen banka şubesi görevlisi ile banka genel müdürlük yetkililerinin de imzasını taşıyan teyit mektubunun da mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilen yeterlik belgesi olarak kabul edilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı hk. << Devamını Oku>> [507]