ihale-soru-cevap-logo.png

" tazmin " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : İstanbul Fatih Belediyesi Muhasebe Birimi Yılı : 2009 Tutanak No : 39275 Tutanak Tarihi : 24.06.2014 326 sayılı ilamın 10 uncu maddesiyle: Fatih Belediyesi'nin şirketi olan ..İnşaat Akaryakıt Temizlik Eğitim Otopark İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret A.Ş yükleniminde bulunan 535.900 TL sözleşme bedelli "2 Kalem Moloz Nakliye Hizmet Alımı" işinde; sözleşmesinde belirtilen […] << Devamını Oku>> [3900]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yılı : 2011 Tutanak No : 39810 Tutanak Tarihi : 23.12.2014   Duruşmada hazır bulunan murafaacılar ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:   83 sayılı ek ilamın 1.maddesi ile; ASKİ Genel Müdürlüğü ile …Müh. San. Tic. […] << Devamını Oku>> [1438]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.I-2992  Sayılı Kararında: Başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan geçici teminat mektubundaki söz konusu eksikliğin, idare tarafından yabancı para cinsinden teklif ve geçici teminat mektubu sunma olanağı verilen istekliler için Kamu İhale Genel Tebliğinin 18.1.2 nci maddesinde yer alan açıklama paralelinde ve mali mevzuatının gerektirdiği şekilde; “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı […] << Devamını Oku>> [751]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-2619Sayılı Kararında: Anılan mevzuat hükümlerinden, teklif mektubunun standart forma uygun olarak yazılmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, bu nedenle aktarılan koşula aykırılık durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, anılan iş ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı görüldüğünden, bu gere << Devamını Oku>> [667]