Geçici Teminat Mektubunda “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” İfadesinde döviz satış kuru yerine döviz alış kuru olarak değiştirilmesi halinde ihale dışı

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-2619Sayılı Kararında: Anılan mevzuat hükümlerinden, teklif mektubunun standart forma uygun olarak yazılmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, bu nedenle aktarılan koşula aykırılık durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, anılan iş ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı görüldüğünden, bu gerekçeyle teklifinin […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-2619Sayılı Kararında:

Anılan mevzuat hükümlerinden, teklif mektubunun standart forma uygun olarak yazılmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, bu nedenle aktarılan koşula aykırılık durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, anılan iş ortaklığı tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı görüldüğünden, bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.      

Bununla birlikte, teklif dosyasında Ö…n Yapı San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan geçici teminat mektubunda “İş bu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ödenecektir.” ifadesine yer verildiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan geçici teminat mektubuna ilişkin standart formun dipnotunda ise, teminat mektubunun Türk Lirası dışında bir para birimi cinsinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna  “İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir.” paragrafına yer verileceğinin belirtildiği görülmüştür.

Anılan Yönetmelik’in “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; istekli tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmelik’in ekinde yer alan standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, anılan iş ortaklığının standart forma uygun olmayan geçici teminat mektubu sunduğu anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde bu yönüyle de aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap