ihale-soru-cevap-logo.png

" Tebliğinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde "ana çiğ girdi" ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre "poğaça", "simit" ve "açma"nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında Rota Yem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamalar << Devamını Oku>> [1806]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2011/UY.III-3734 Sayılı Kararında: … işine ilişkin olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2 nci maddesinde belirtilen yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgelerinin yer almadığı görülmesine karşın, bu belgelerin idare tarafından bilgi eksikliği kapsamında sonradan ilgililerden istenebileceği anlaşılmaktadır. << Devamını Oku>> [442]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam firma ihale dosyasında 2009 yılına ait ihalenin 2011 yılında verilmiş iş deneyim belgesini sundu. İş deneyim belgesi ekap a kayıt edilmemiş. Kamu ihale genel tebliğinin 30.8.1. maddesine göre, vermiş olduğu iş deneyim belgesini geçersiz mi saymamız gerek? Saygılarımla << Devamını Oku>> [691]