Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde “ana çiğ girdi” ibaresinden ne anlaşılması gerekir? (Danıştay)

Özet

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde “ana çiğ girdi” ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre “poğaça”, “simit” ve “açma”nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında Rota Yem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamaların mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasına yönelik işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilerek anılan Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi

Tarih:27.06.2016

E:2016/1275

K:2016/2856

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde "ana çiğ girdi" ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre "poğaça", "simit" ve "açma"nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında R….Yem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamaların mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasına yönelik işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap