ihale-soru-cevap-logo.png

" teklifini " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 1 inci İdare Mahkemesi tarafından 18.02.2008 gün ve E:2007/1508 sayılı karar ile; “….ihaleye yalnızca iki firmanın katıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi davacı şirketin ilk teklifinin 4.790.000,00-YTL+KDV olduğu, daha sonra komisyon huzurunda kendi isteğiyle indirim yaparak 4.600.000,00.-YTL+KDV olarak ikinci bir teklifte bulunduğu anlaşılmakta olup, üzerinde kalan ihale bedelinin ihaleden sonra daha düşük tutarda […] << Devamını Oku>> [382]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık ihale usulünde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlendikten sonra teklifini komisyon huzurunda indiremeyeceği hk. << Devamını Oku>> [520]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye iştirak eden isteklinin teklifini imzalayan vekilin yasaklı çıkması halinde, vekil ile birlikte vekalet veren firma da yasaklanmalı mıdır? Saygılar… << Devamını Oku>> [704]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Pazarlık usulü İhalelerinde son teklif vermeye davet belgesinde ilk teklifi aşmamak kaydıyla cümlesi olmasına rağmen istekli ilk verdiği teklifin üzerinde teklif vermesi durumunda izlenecek yol hakkında bilgilendirirseniz sevinirim.Tşk… << Devamını Oku>> [198]