ihale-soru-cevap-logo.png

" teklifle " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2558 Sayılı Kararında: İdarenin iptal gerekçesi incelendiğinde, ihale ilanında ve İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş ve teklifle birlikte sunulması istenilmemiş olan belgelerin, Teknik Şartname’nin 1.6, 1.7 ve 2.2’nci maddelerinde teklifle birlikte verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ihaleye ait yeterlik krite << Devamını Oku>> [587]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 47.17’nci maddesinde düzenlenen yeterlik şartı gereği isteklilerin teklif ettikleri araç bilgilerine birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer vermeleri zorunlu olduğu anlaşıldığından, araç bilgilerine ilişkin sunulan belge veya birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde harici yazı ile sunulan bilgilerin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden, zarf açma ve belge kontrol tutanağına ilişkin söz konusu aykırılığın tekliflerin değerlendirilmesinde esasa e << Devamını Oku>> [758]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2558 Sayılı Kararında: İdarenin iptal gerekçesi incelendiğinde, ihale ilanında ve İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş ve teklifle birlikte sunulması istenilmemiş olan belgelerin, Teknik Şartname’nin 1.6, 1.7 ve 2.2’nci maddelerinde teklifle birlikte verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ihaleye ait yeterlik krite << Devamını Oku>> [464]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-1933sayılı Kararında:       Yeterlik kriterlerine ilişkin belgelere ilan ve idari şartnamede yer verilmesinin gerektiği, teknik şartnamede düzenlenen bir belgenin teklifle beraber sunulması gerektiğinin kabulü için, bu hususun teknik şartnamede açıkça ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesinin gerektiği, başvuruya konu ihalede marka beyanının teklifle beraber sunulacağının a&cc << Devamını Oku>> [432]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfı içerisinde sunulması gereken belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. İdari Şartname'de yapılan düzenlemeler uyarınca teklifle birlikte sunulması istenilen belgelerin sunulmaması halinde, söz konusu belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı açık olduğundan, İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yapılan düzenleme ile üretimde kullanılacak malzemenin Teknik Şartname’nin 1.0.0.0.1’inci maddesinde belirtilen teknik özellikleri taşıdığını gösterir malzeme katoloğunun bilgi eks << Devamını Oku>> [469]