İhale ilanında ve İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş ve teklifle birlikte sunulması istenilmemiş olan belgelerin, Teknik Şartnamede istenilmesi ihale iptal sebebi midir?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2558 Sayılı Kararında: İdarenin iptal gerekçesi incelendiğinde, ihale ilanında ve İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş ve teklifle birlikte sunulması istenilmemiş olan belgelerin, Teknik Şartname’nin 1.6, 1.7 ve 2.2’nci maddelerinde teklifle birlikte verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ihaleye ait yeterlik kriterlerine idari şartnamelerde yer […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.I-2558 Sayılı Kararında:

İdarenin iptal gerekçesi incelendiğinde, ihale ilanında ve İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş ve teklifle birlikte sunulması istenilmemiş olan belgelerin, Teknik Şartname’nin 1.6, 1.7 ve 2.2’nci maddelerinde teklifle birlikte verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ihaleye ait yeterlik kriterlerine idari şartnamelerde yer verilmesi gerekmekte olup işin teknik kriterleri teknik şartnamelerde düzenlenmelidir. İncelenen ihalede ihale dokümanı kesinleştiğinden ve yerleşik Kamu İhale Kurulu Kararları uyarınca Teknik Şartname’de yeterlik kriteri belirlenmesi mevzuata uygun olmadığından ve ilgili belgeler yeterlik belgeleri olarak nitelendirilemeyeceğinden bu belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılamayacaktır. Ancak idarenin iptal gerekçesi ve 14 istekliden 11’inin “Teknik şartnamede belirtilen 1.6, 1.7, 2.2 maddelerinde belirtilen evrakların eksikliğinden” değerlendirme dışı bırakıldığı hususu dikkate alındığında, idarenin söz konusu belgelerin teklifle birlikte sunulmasını amaçladığı anlaşıldığından teklifle birlikte sunulması gereken belgelere İdari Şartname’de yer verilmemesi nedeniyle ihalenin idarece iptalinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap