ihale-soru-cevap-logo.png

" tekliflerini " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

başvuru sahibinin “Fiyat tekliflerini düzenleyen şirketlerin bir çoğu, faaliyet alanları itibariyle gerçekte bu işi yapmadığı” iddiasına yönelik yapılan incelemede: başvuru sahibinin söz konusu iddiasının genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içerdiği ve dolaylı olarak fiyat tekliflerinin baştan sona tamamen yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini içerdiği anlaşılmış olup, Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona << Devamını Oku>> [766]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli tarafından biri fiyat teklifi içeren ve diğerleri fiyat teklifi içermeyen olmak üzere, kaşelenerek imzalanan üç adet teklif mektubu ve üç adet birim fiyat teklif cetveli sunulması fiilinin, kanun koyucunun yasakladığı “rekabeti ya da ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak” fiilleri kapsamında kabul edilmesi gerektiğinden, ihale komisyonu tarafından tesis edilen, söz konusu fiilin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilerek i << Devamını Oku>> [831]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu kontrol edeceği, istekli tarafından ihale dokümanının içeriğinin dikkatli şekilde incelenmesi gerektiği ve teklif verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluğun teklif verene ait olduğu ve yine anılan Tebliğde ihaleye katılacak firmaların istekli olabilecek sıfatını ancak doküman bedelini yatırmak suretiyle kazanabilecekleri. << Devamını Oku>> [488]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com