ihale-soru-cevap-logo.png

" teklifleriyle " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde ihaleye teklif verecek istekliler tarafından Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, bu düzenlemeden istekliler tarafından teklifleri kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiş olan D2 yetki belgesinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun'un 29' << Devamını Oku>> [1371]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen << Devamını Oku>> [408]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-175 Sayılı Kararında: Kamu ihale mevzuatında yer alan alt yüklenici konusundaki bu hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde, ilaçlama işinin alt yüklenici tarafından yapılması durumunda, teklif verme aşamasında alt yüklenicilerle ilgili olarak isteklilerin idareye karşı sorumluluğu, alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait listenin istekli tarafından idareye verilmesi ve ihalenin << Devamını Oku>> [585]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, yaptığımz kontrolorluük ve danışmanlık hizmet alımı ihalesinde Teknik şartnamede ; çalıştırılacak olan tekniik personelin bilgileri özet tablosunu ve tebliğin 86.6 maddesi gereğince teklfilerinin ekinde sunmalarını istedik ve idari şartnamede 7.5.4 maddesinde teknik şartnamede istenen belgeler diye belirttik ihalemiz gerçekleşti..ihale dökümanlarmıza ihale ilan süresinde bir itiraz olmadı..isteklilerin bazıları personel özet tablolarını << Devamını Oku>> [192]