ihale-soru-cevap-logo.png

" tereddüde " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Beşiktaş İlçesi ve görevlendirme yapılacak yurt içi ve yurt dışı yerlere seyahatler. 10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve 9.1. maddesinde belirtilen tarihte işe başlanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.   Anılan Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve sağlıklı b << Devamını Oku>> [28]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda da istekliler tarafından teklif ekinde sunulan bilgi ve belgelerin ya hiç sunulmadığı ya da eksik sunulduğu, bu hususun dava konusu Kamu İhale Kurulu kararına ilişkin esas inceleme raporunda da tespit edildiği, dolayısıyla isteklilerce bu hususun net olarak anlaşılamadığı ve isteklilerin tereddüde düştüğü, idarenin de teklif ekinde ilgili bilgi ve belgeleri sunmayanları düzenlemesine aykırı olarak değerlendirme dışı bırakmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, mevcut düzenlemeler çerçev << Devamını Oku>> [549]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-2610 Sayılı Kararında:     Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanının “İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler” başlıklı 4.1.1.3 üncü maddesinde ihale konusu işin yerine getirilmesi için taşıma ile ilgili mevzuatı gereği almış olduğu izin belgesini ibraz etmek zorunda olduğu belirtilmiş olmasına ve yeterlilik kriteri olarak belirlenmiş olmasına rağmen ihale […] << Devamını Oku>> [524]