ihale-soru-cevap-logo.png

" tesisatı " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar: 38198 Tarih: 07.01.2014 917 s.ilamın 1(b) bendi ile, demirbaş eşya niteliği taşımasına ve piyasadan temini mümkün olmasına rağmen % 25 müteahhit karı eklenerek yeni birim fiyat oluşturulması ve bedelinin müteahhide ödenmesi nedeniyle 86.288,30 TL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde özetle; 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 9. maddesinde Yaklaşık maliyet ve keşif bedeli nasıl belirleneceği […] << Devamını Oku>> [803]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Havalandırma ve tlf-tv- data tesisatı işlerinde öncelikle ihaleye esas uygulama projesi kapsamında olup da yapımından vaz geçilen ve ihale kapsamında olmadığı halde proje değişikliği ile yapılmasına karar verilen yeni imalatların belirlenmesine, yapımından vaz geçilen is kalemi ile yapılmasına karar verilen yeni is kalemine ait fiyatların, sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Y.İ.G.Ş.) ‘nin 22 inci maddesinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sözleşmenin taraflarınca müştereken te << Devamını Oku>> [726]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anlaşmazlık konusu döşemeler, asansörün taşıyıcı sistemi ve profillerle yükseltilecek döşemenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi kapsamında yapılması gerektiği ve ilave bir bedel ödenemeyeceği, Sıva imalatlarına ilişkin değerlendirmenin idaresince yapılması gerektiği, Yapımından vazgeçilen Afrika Kırmızısı doğal granit ile ilgili iş kaleminin fiyatının YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle, bu maddede ön görülen << Devamını Oku>> [786]