ihale-soru-cevap-logo.png

" Ticari " ile Etiketlenmiş İçerikler


Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ve imza sirkülerini, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesine uygun olarak sunduğu; ayrıca iş deneyimi tevsik amacıyla da ilgili idarece mevcut ticari unvanına göre yeniden düzenlenmiş iş bitirme belgesini sunduğu dikkate alındığında, idarece sözleşme tarihi itibari ile isteklinin ticari unvanının ihaleye katıldığı unvanla aynı olmadığı, ticari unvanında değişiklik yapıldığının anlaşıldığı ve bu durumu açıklayıcı belge olan Ticaret Sicili Gazetele << Devamını Oku>> [321]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durumun tespiti halinde teklifin reddedilmeyeceği << Devamını Oku>> [443]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Giyim giderine ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun anılan kriterler arasında sayılmadığı, bu durumun tespiti halinde teklifin reddedilmeyeceği << Devamını Oku>> [407]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araç kiralama hizmet alım ihalesinde ticari araç kiralaması için (panel van combi) % 50 yerlilik oranı ve silindir hacmi sınırlaması var mıdır?Cevabınız için teşekkür ediyorum. << Devamını Oku>> [231]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin ile ilaç alımlarında yalnızca ilaç etken maddesimi yazılık, ilaçların ticari isimleriyle teklife çıkılabilirmi << Devamını Oku>> [550]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, 1-ihaleye giren bir istekli diğer isteklinin evrağına bakmak isteyebir mi? 2- ihale anında isterse nasıl bir yol izlenmelidir? 3-ihale kararını almadan istekli yazılı başvurursa ne yapmak gerekir.. teşekkür ederim iyi çalışmlar diliyorm << Devamını Oku>> [608]