ihale-soru-cevap-logo.png

" TL " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda, idare tarafından ilacın adet fiyatının yaklaşık maliyetinin 484,76-TL olarak belirlendiği, diğer isteklilerin ise 289,00 TL ve 342,00 TL fiyat teklif ettiği, davacı tarafından 345,00 TL fiyat teklifi verilmek istendiği, ancak sehven 3,45 TL teklif verildiğinin ifade edildiği, toplamda teklif etmek istediği 189.750,00 TL yerine teklif ettiği 1.897,50 TL üzerinden ihalenin davacı şirketin üzerinde bırakıldığı, akıl ve basiret sahibi bir kimsenin bu şekilde teklif vermeyeceği, teklifi << Devamını Oku>> [461]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde tekliflerin Türk Lirası üzerinden verileceğinin açıkça belirtilmesi ve tekliflerin yalnızca bir para birimi esas alınarak hazırlanmasının zorunlu olması sebebiyle bu konuda herhangi bir belirsizliğin oluşmadığı, teklif mektubunda teklifin yabancı bir para birimi üzerinden verildiğine işaret edebilecek herhangi bir hususa yer verilmediği, yine teklif mektubunda teklif edilen bedel yazıyla ifade edilirken “Lira” ibaresine yer verildiği görülmüş olup, teklif me << Devamını Oku>> [1556]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

A ... İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.- A ... İnş. Proje Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklama istenilen iş kalemlerine ait sıralı analiz girdileri listesinde yer alan açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinden bazılarına 0,01 TL birim fiyat teklif edildiği ve ilgili analiz girdilerinin miktarları ile teklif edilen birim fiyatların çarpılarak analiz girdi tutarlarının 0,00TL olarak hesaplandığı görülmüştür. Örneğin BSK-4 poz numara << Devamını Oku>> [1112]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin 6 adet iş kalemi için öngördüğü birim fiyat top << Devamını Oku>> [917]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5’inci maddesi ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun’un yukarıda yer alan hükümleri çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli olan K... Özel Güvenlik ve Koruma Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında sunulan ve yukarıda yer alan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan istekli tarafından cetvelin birinci kısmında yer alan işçilik kalemleri için teklif edilen birim fiyatların ve birim fiyatla miktarın çarpılm << Devamını Oku>> [5419]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde ise, işçi sayısı üzerinden teklif alınan iş kalemlerine ait birim fiyatların miktarlarla çarpılması sonucu elde edilen tutarların virgülden sonra iki basamaklı olacak şekilde yuvarlanarak yazıldığı, ancak İdari Şartname’nin 25.3.2’nci maddesinde belirlenen ayni yol bedeline ilişkin olarak teklif edilen birim fiyatın virgülden sonra beş basamaklı olacak şekilde (0,00026 TL) yazıldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından << Devamını Oku>> [1184]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın yetkili, Ben şahıs firma sahibinin ihale aldım 17.05.2018 tarihli 8500 TL SSK Bağ-kur borcum çıkıyor kurumla sözleşme imzalayan olur miyim? acil cevap yazarsanız sevinirim << Devamını Oku>> [766]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım ihalesi kazandım sözleşme yapacağım toplamda 8 000 TL bağkur borcum var sözleşme yapılabilir mi şimdilik şirket kaydım yok yani yanımda işçi çalıştırmadım hiç. << Devamını Oku>> [635]