ihale-soru-cevap-logo.png

" Türk " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin illiyet bağı ile yurtdışında kurduğu,satın aldığı tüzel kişi ve/veya iştiraklar vasıtasıyla yapılan işlere ilişkin iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi << Devamını Oku>> [1781]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş Ortaklığının pilot ortağı … firmasının yerli istekli konumunda olmadığı, özel ortak …. A.Ş.’nin ise yerli istekli olduğu, bu sebeple bu iki firmanın oluşturduğu ortak girişimin de yerli istekli olarak değerlendirilemeyeceği ancak İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan …’inci maddesindeki düzenleme de göz önünde bulundurularak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklığı olarak nitelendirilebileceği hk. << Devamını Oku>> [532]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 21’inci maddesinde tekliflerin Türk Lirası üzerinden verileceğinin açıkça belirtilmesi ve tekliflerin yalnızca bir para birimi esas alınarak hazırlanmasının zorunlu olması sebebiyle bu konuda herhangi bir belirsizliğin oluşmadığı, teklif mektubunda teklifin yabancı bir para birimi üzerinden verildiğine işaret edebilecek herhangi bir hususa yer verilmediği, yine teklif mektubunda teklif edilen bedel yazıyla ifade edilirken “Lira” ibaresine yer verildiği görülmüş olup, teklif me << Devamını Oku>> [1455]