ihale-soru-cevap-logo.png

" Unsurlar " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fiyat dışı unsurların dikkate alınması durumunda bu unsurların neler olduğu ve buna ilişkin belgelerin isim ve niteliklerinin idari şartnamede belirtilmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [610]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fiyat dışı unsurların ölçülebilir olması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [535]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece fiyat dışı unsur olarak iş deneyim belgelerinin toplamı, çalıştırılan personel sayısı gibi belirlenen kriterlerin yeterlik kriteri niteliğinde olduğu, bu haliyle yeterlik kriterlerinin aynı zamanda fiyat dışı unsur olarak belirlenemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [505]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, yeterlik kriteri olarak teklif edilen malın imalatçısı/üretici olması gerektiğine ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bunun dışında da teklif edilen malın isteklinin kendi maden ocağından temin edilmesini zorunlu kılacak bir düzenleme yapıl << Devamını Oku>> [2260]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.I-1347 Sayılı Kararında: Teknik şartnamelerde alım konusu ürünler için teknik özellikler belirlenirken, belirlenen teknik özelliklerin ihale konusu işten beklenen faydanın elde edilebilmesi için mutlak suretle gereken özellikler olması gerekmekte olup, ihale konusu işten beklenen fayda için gerekli olmayan özelliklerin bir yeterlik kriteri olarak tespit edilmesine imkân bulunmamaktadır. Zira, ihale konusu işin << Devamını Oku>> [461]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından yapılan düzenlemelerde yer verilen ifadelerden, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin teklif edilen fiyatların en düşük olanı olduğunun anlaşılması gerektiği, fiyat dışı unsurların dikkate alınması durumunda bu unsurların neler olduğu ve buna ilişkin belgelerin isim ve niteliklerinin idari şartnamede belirtilmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [557]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak 4734 sayılı Kanun’da belirtilen kriterlerden özellikle ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin fiyat dışı unsur olarak gösterilemeyeceği, zira bir ihalede, ihaleye teklif veren bir isteklinin ihale konusu işi yerine getirip getiremeyeceğini belirlemek amacıyla istenilen yeterlik kriterlerini sağlayan bir isteklinin ihale konusu işi yerine getirebileceği kabul edildiğinden, aynı kriterlere fiyat dışı unsur bağlamında başvurmanın hem Kanun’un 40’ıncı madd << Devamını Oku>> [694]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale onay belgesi ekinde yer alan fiyat dışı unsurlara ilişkin gerekçede idare kamera, alarm ve güvenlik sistemlerinin izleme, takip ve bakım onarımının yapılmasının fiyat dışı unsur kapsamında değerlendirilmesi ile hizmetin verimli, etkin ve fonksiyonel bir şekilde işleyeceğini öngörmekte ve bu kapsamda mali teklifi % 80, fiyat dışı unsurları olarak belirlemektedir. Yapılan incelemede işin özelliği göz önünde bulundurularak fiyat dışı unsur belirlenmesi konusunda idarenin takdir yetkisi bulund << Devamını Oku>> [1360]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile iş deneyim belgesinin fiyat dışı unsur olarak öngörülemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [535]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, yeterlik kriteri olarak teklif edilen malın imalatçısı/üretici olması gerektiğine ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ve “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde herhangi bir düzenleme bulunmadığı, bunun dışında da teklif edilen malın isteklinin kendi maden ocağından temin edilmesini zorunlu kılacak bir düzenleme yapıl << Devamını Oku>> [867]