ihale-soru-cevap-logo.png

" unsurların " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.I-4957 Sayılı Kararında: 01.10.2013 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 5’inci maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği düzenlemesi yer almakta olup, yukarıda değinildiği üzere, 25.10.2013 tarihli zeyilname ile bu düzenlemede değişikliğe gidilmiştir. Bu yönüyle, söz konusu zeyilname ile ihale dokümanının ihale ilanına da yansımış hükümleri hakkında değişikl << Devamını Oku>> [446]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fiyat dışı unsurların dikkate alınması durumunda bu unsurların neler olduğu ve buna ilişkin belgelerin isim ve niteliklerinin idari şartnamede belirtilmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [610]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fiyat dışı unsurların ölçülebilir olması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [535]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

        Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.I-4957 Sayılı Kararında:      01.10.2013 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 5’inci maddesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirleneceği düzenlemesi yer almakta olup, yukarıda değinildiği üzere, 25.10.2013 tarihli zeyilname ile bu düzenlemede değişikliğe gidilmiştir. Bu yönüyle, söz konusu zeyilname ile ihale dokümanının ihale ilanına d << Devamını Oku>> [422]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından yapılan düzenlemelerde yer verilen ifadelerden, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin teklif edilen fiyatların en düşük olanı olduğunun anlaşılması gerektiği, fiyat dışı unsurların dikkate alınması durumunda bu unsurların neler olduğu ve buna ilişkin belgelerin isim ve niteliklerinin idari şartnamede belirtilmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [557]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam bilindiği üzere yakın zamanda iş deneyim belgesine konu işin belirlenebilmesi için; işin yapım amacı ve toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutar dağılımlarının göz önünde bulundurulması gerektiği hükmü eklenmiş idi. Bu çerçevede kat/arsa karşılığı yapılan işlerde iş deneyim belgesinin esaslı unsurun bina işleri olması neticesinde belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımını, eğer […] << Devamını Oku>> [359]