ihale-soru-cevap-logo.png

" uyarınca " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca devredilen sözleşmelerde,  Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesine istinaden alınan teminatların da, anılan Kanun maddesinin “…sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.” hükmü uyarınca devreden yükleniciye iade edilmesi gerektiği ile sözleşmeyi devralan yüklenicinin sözleşmeden doğan tüm hak ve borçları devraldığı dikkate alındığında, kamu ihale mevzuatı gereğince sunulması gereken teminatların << Devamını Oku>> [22]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfı içerisinde sunulması gereken belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. İdari Şartname'de yapılan düzenlemeler uyarınca teklifle birlikte sunulması istenilen belgelerin sunulmaması halinde, söz konusu belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı açık olduğundan, İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yapılan düzenleme ile üretimde kullanılacak malzemenin Teknik Şartname’nin 1.0.0.0.1’inci maddesinde belirtilen teknik özellikleri taşıdığını gösterir malzeme katoloğunun bilgi eks << Devamını Oku>> [468]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 sayılı yasanın 51 maddesi g bendi uyarınca yapılan bir kiralama işinde (kantin) kantinin bulunduğu bina yönetiminin (dekanlığın) önerisi üzerine sadece bir kişinin (işleten) davet edilmesi mevzuata uygun mudur? (hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmeliğin 38 maddesindeki ibare " pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir ihaleler komisyon tarafından işin nitelik […] << Devamını Oku>> [665]