ihale-soru-cevap-logo.png

" üyesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale komisyonu üyesi olan ve ihale sonrası kazanan firmanın teklif mektubunun değiştirilmesi eylemine iştirakleri sabit bulunmayan sanıkların ihale yönetmeliğine aykırı olarak bilahare teklif mektuplarının değiştirilmesine yol açacak biçimde açılan iç zarfların listesini yapmamak ayrıca sanık yönünden fiilen komisyon toplantısına katılmadığı halde hazırlanan raporu imzalamaktan ibaret eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu hk. << Devamını Oku>> [425]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu üyesi olmayan bir kişinin bulunduğu komisyon tarafından yapılan demonstrasyon işlemine ilişkin değerlendirmenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 17’nci maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olmadığı hk. << Devamını Oku>> [470]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öte yandan muhasebe şube müdürlüğünde görevli olan ve 07.02.2012 tarihinde alınan başkanlık oluru ile ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilen 1 kişinin (İhale komisyon görevlendirmesi 20.03.2012 tarihinde yapılmış olup, şahsın ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilmesi bu tarihten önce yapılmıştır.) ihale komisyonunda mali işlerden sorumlu üye olarak görevlendirilmesinin yeterli olup, “veri hazırlama ve kontrol işletmenliği” unvanı, ihale komisyonunda “mali << Devamını Oku>> [869]


28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazete’de “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” yayımlanmıştır. 696 sayılı KHK ile verilen yetki uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı olarak çıkartılan söz konusu Usul ve Esaslar ile bazı belirlemeler yapılmıştır. Burada usul ve esaslar ile neler getirildiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır << Devamını Oku>> [640]