ihale-soru-cevap-logo.png

" uyumsuzluk " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesi, 19.10.2011 tarih ve E:2008/1486, K:2011/4561 sayılı kararı ile “iptale ilişkin mahkeme kararının bozulmasına” karar vermiştir. Anılan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 15 inci İdare Mahkemesinin 09.05.2007 tarihli ve 2007/1178 sayılı kararında; “…İhale ilanının ve idari şartnamenin "Diğer hususlar" bölümü altında ve teknik şartnamede istenen binek otonun ( << Devamını Oku>> [366]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 15 inci İdare Mahkemesinin 09.05.2007 tarihli ve 2007/1178 sayılı kararında; “…İhale ilanının ve idari şartnamenin "Diğer hususlar" bölümü altında ve teknik şartnamede istenen binek otonun (kontrol grubu aracı) günlük sekiz saat üzerinden (bir adedi 10 saat üzerinden) kontrol grubuna hizmet vereceğinin ve aracın şoförü, yakıtı ve her türlü giderinin yükleniciye ait olduğunun açıkça belirtildiğ << Devamını Oku>> [1346]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13 üncü Dairesi, 19.10.2011 tarih ve E:2008/1486, K:2011/4561 sayılı kararı ile “iptale ilişkin mahkeme kararının bozulmasına” karar vermiştir.       Anılan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 15 inci İdare Mahkemesinin 09.05.2007 tarihli ve 2007/1178 sayılı kararında; “…İhale ilanının ve idari şartnamenin "Diğer hususlar" bölümü alt << Devamını Oku>> [536]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale ilanın 4.1.4 ve idari şartnamenin 7.1 (d) maddesinde; isteklilerden, 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname istenmesine ek olarak aynı şartnamenin 7. l (n) maddesinde "vergi ve SSK prim borcu olmadığına dair belgelerin" sunulmasının istenilmiş olması hususu da ihalenin iptali gerekçeleri arasında sayılmış ise de; ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenleme nedeniyle her << Devamını Oku>> [582]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alım ihalesi sonucu sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmeye uygun olmayan mal teslim edilirse ve bu durum sözleşmenin süresinin bittikten sonra ortaya çıkarsa gerek komisyonlar gerekse yüklenici hakkında yapılması gereken işlemler nelerdir? << Devamını Oku>> [992]