ihale-soru-cevap-logo.png

" uyuşmazlığa " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda uyuşmazlık konusu ihaleye katılan ve istekli konumunda bulunan davacının itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, davacının hak kaybına, zarar ve zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. << Devamını Oku>> [338]