İhalenin üzerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Bu durumda uyuşmazlık konusu ihaleye katılan ve istekli konumunda bulunan davacının itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, davacının hak kaybına, zarar ve zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 11.02.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/182141 İhale Kayıt Numaralı “Koruge Boru, Betonarme ve Beton Büz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hazal Ö…an, 03.03.2016 tarih ve 13624 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.03.2016 tarihli ve 2016/UM.IV-752 sayılı karar ile; “ Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Hazal Ö…an tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 10.06.2016 tarihli ve E:2016/1593 sayılı kararında, “ …47345 sayılı Kanun ve yukarıda anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabilecekler şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceklerinden, ihaleye teklif veren davacı da, gerek 4734 sayılı Kanun ve gerekse ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca istekli statüsünde olduğundan, dava konusu ihalenin üzerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecektir.

Bu durumda uyuşmazlık konusu ihaleye katılan ve istekli konumunda bulunan davacının itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, davacının hak kaybına, zarar ve zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap